Psykologisk Rådgivning Thisted v/ cand.psych. Lone Horsmann - autoriseret - info@prthisted.dk   tlf.: 20 26 65 67   fax 97 91 27 22  sygesikringsydernummer  787892