Hvem kan få tilskud til psykologhjælp fra sygesikringen?

Når særlige vilkår foreligger, er der mulighed for at få en henvisning til psykolog hos din praktiserende læge.

Ifølge overenskomsten mellem Sygesikringens forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening har følgende personkreds mulighed for at få tilskud til psykologbehandling:

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du også befinder dig i en krise, som er udløst af det, som du har været ude for.

Udgangspunktet for henvisning til psykologhjælp er, at henvisningen udstedes inden 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til ønsket om psykologhjælp. Der kan dog udstedes henvisning til psykologhjælp op til 12 måneder efter begivenheden, hvis det skønnes nødvendigt af din læge.

Hvis du er ude for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter de anførte retningslinier.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler